De Lach van Joe

Specifiek wedstrijdreglement 'De Lach van Joe'

Joe lach yt animatie 1

1. Organisatie

De wedstrijd “De Lach van Joe” wordt georganiseerd door JOEfm nv – (hierna Joe) met adres te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde en OZ (Onafhankelijk Ziekenfonds, met adres te Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk.)

2. Periode

De wedstrijd start op maandag 15 oktober 2018 tussen 07.15 uur en 07.45u. Vanaf dan kan elk moment het eerste officiële spelmoment aangekondigd worden (cf.punt 4). De wedstrijd loopt maximaal tot 4 november 2018, 19.00u. De einddatum hangt af van het wedstrijdverloop en kan dus niet vooraf bepaald worden. Indien vroegtijdig wordt gestopt zal dit via de uitzendingen van Joe aangekondigd worden.

3. Wie kan deelnemen ?

De wedstrijd staat open voor alle personen die meerderjarig zijn en die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van

4. Verloop van de wedstrijd

De wedstrijd wordt bekendgemaakt via www.joe.be. Dagelijks tussen 7.00u en 19.00u is er per uur een spelmoment.

a) Selectie van een kandidaat

Zich plaatsen als kandidaat kan door het bericht ‘Lach’ te sturen via de Joe-app (gratis) of via SMS naar 6622 (50 cent per bericht) telkens dat daartoe opgeroepen wordt in de uitzending. Dit wordt duidelijk aangegeven in de oproep (‘NU’). De 10e die zich dat uur vanaf dat moment registreert via de app of sms, wordt dan gebeld door de presentator/medewerker van Joe.

Een kandidaat dient gedurende maximum 20 minuten na de oproep ‘Nu’ bereikbaar te zijn op het telefoonnummer waarmee zij/hij zich heeft geregistreerd. Als de kandidaat om welke reden dan ook niet bereikbaar is, wordt de volgende, namelijk de 11e die geregistreerd staat opgebeld, is die ook niet beschikbaar dan wordt de 12e opgebeld, enz… . Het tijdstip waarop het bericht door het computersysteem geregistreerd wordt, is het enige geldige tijdstip.

b) Het spelmoment

De kandidaat wordt opgebeld door de presentator/medewerker van Joe en krijgt via de telefoon de ‘Lach van Joe’ nog eens te horen. Hij of zij moet meteen daarna raden om wie het gaat. Als de kandidaat juist raadt, wint hij of zij het bedrag dat op dat moment in de prijzenpot zit. Als de kandidaat fout raadt of niet meteen een antwoord geeft, komt er €100 bij in de prijzenpot en wordt er het volgende uur of de volgende dag verder gespeeld.

Op maandag 15 oktober 2018 is het eerste spelmoment rond 7.30u , het laatste spelmoment van de dag is telkens na het verkeersbulletin van 18.30u. (weekdagen). In het weekend is het eerste spelmoment om 12.30u, het laatste spelmoment van de dag is telkens na het verkeersbulletin van 18.30u.

5. De prijs

De prijs is een geldbedrag dat wordt overgeschreven op de persoonlijke rekening van de winnaar. Bij de start van de wedstrijd bedraagt het bedrag €100. Telkens een kandidaat fout raadt of geen antwoord geeft, wordt het bedrag met €100 verhoogd. Als de Lach van Joe geraden wordt, wordt het daaropvolgende uur of de daaropvolgende dag een nieuwe lach gelanceerd met opnieuw een startbedrag van €100 of kan de wedstrijd afgesloten worden.

6. Algemene bepalingen